Thursday, September 3, 2015

A week full of sh#t!

This week Max decided to toilet train in full #maxlocomotive fashion. We also had our entire sewer replaced.  It was a crappy start but by the end of the week, things are looking brighter!

The theme must have resonated with the big guy because tonight he said, and I quote "Mommy, did you know butt holes grow bigger because that's the only way the giant slob of poo can come out?"

Gotta love kids and their free flowing thoughts and commentary. 1 comment:

Unknown said...

Nhu cầu mua hàng trên Amazon mỹ của người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng cao, chính vì thế có rất nhiều dịch vụ mua hộ hàng hóa ra đời. Trong đó, Fado là một trong những dịch vụ được người tiêu dùng đánh giá cao nhất. Xem chi tiết tại https://www.facebook.com/MuaHangTrenAmazonMyShipVeVietNam/ để có thể mua hàng từ khắp nơi trên thế giới nhé.
Visite my website: http://thuocnhuomtoc.org/

Kinh nghiệm khi mua hàng trên amazon ship về việt nam giá rẻ: https://goo.gl/ngc5G9